ŽURNAL

svi mediji na jednom mestu

ŽURNAL - android alikacija
PREUZMI APLIKACIJU

Preuzmi ŽURNAL aplikaciju za svoj android telefon i tablet.
      Aplikacija je 100% sigurna iako se ne preuzima iz Google Play prodavnice.
U njoj ne postoji nikakav virus, ni malver, tako da je možete slobodno instalirati
bez obzira što će vas vaš android uređaj pozivati na opreznost.
(android je malo ljubomoran što smo zaobišli njihovu monopolsku platformu za aplikacije)