Instaliraj aplikaciju ŽURNAL na svoj uređaj

Aplikacija ŽURNAL - svi portali i novosti na jednom mestu.
Ova aplikacija se može instalirati na svim uređajima, od telefona do računara.
Ukoliko vaš uređaj ima brauzer Google Chrome, aplikacija se najbolje može instalirati preko njega.

poseti portal
ŽURNAL